מימון הפירמה א (עקרונות תורת המימון)
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
34 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה לחץ ראה/י עודהלוואת "גרייס" נלמדת בפרק של האג"ח, כאג"ח רגילה.

הלוואת "גרייס מלא" נלמדת בפרק של האג"ח, כאג"ח צוברת/בלון.

יש לוודא שפרק האינפלציה, אג"ח ואי וודאות מופיעים בחומר הבחינה, מכיוון שלעיתים הם לא נלמדים.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים ומקדמי היוון

  זמן: 7:49 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריבית

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הלוואות (לוחות סילוקין)

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - איגרות חוב

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שאלות נבחרות לתרגול

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  זמן: 5:46 שעות   מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל גורדון - הצמיחה ו WACC
  הערכת שווי של מניות ומחיר הון ממוצע

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק