בחינות סופיות א מימון
מחיר הקורס: ₪600   ₪ 900
לרכישת הקורס
כולל:
42 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים ומקדמי היוון

  זמן: 7:49 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול ריבית ומקדמי היוון

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  זמן: 2:42 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לוחות סילוקין

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אג"ח

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שחזורי שאלות הערכת איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (שימוש בנוסחאות)

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  זמן: 5:46 שעות   מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - חוזים עתידיים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אופציות

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - שיחזור בחינה 18 11 26

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪99