צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא למערכים
  • גישה לאיברי המערך
  • דוגמה - מציאת ערך מקסימלי
  • דוגמה - מציאת אינדקס בו ערך מקסימלי
  • אתחול מערך
  • sizeof function
  • דוגמה - הדפסת היסטוגרמה
  • דוגמה - איברי מערך סימטריים
  • דוגמה - היום המועדף בשבוע
  • חריגה מגבולות המערך
  • השמת מערכים
  • דוגמה - הסיפרה שמופיעה הכי הרבה במספר
  • דוגמה - כמות תווים שונים והצגתם
  • מבוא למערך דו-מימדי
  • דוגמה - קריאה והדפסת נתוני תלמידים
  • ייצוג מערך דו-מימדי בזיכרון
  • אתחול מערך דו-מימדי
  • חישוב כמות שורות במערך דו-מימדי
  • דוגמה - סכום איברי האלכסון במטריצה
  • דוגמה - הדפסת סכום איברים בכל עמודה
  • דוגמה - הכנסת מספרים בצורת נחש
  • מערך רב מימדי
  • typedef
  • סיכום
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3