אל תפספסו את ההצעה הכי משתלמת שלנו!!!
מנוי חופשי לכל הקורסים שלכם
בטח, ספרו לי עוד!
מבוא למדעי המחשב בשפת C
מחיר הקורס: ₪249   ₪ 373.5
לרכישת הקורס
כולל:
31 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C, ויכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.

הקורס "מבוא למדעי המחשב בשפת C" מותאם מבחינת התוכן הנלמד לסטודנטים אשר לומדים קורסי מבוא לתכנות בשפת C ובשפת ++C.

השפות C ו ++C זהות פרט לפקודת הקלט (scanf בשפת C לעומת cin בשפת ++C)

ולפקודת הפלט (printf בשפת C לעומת cout בשפת ++C).

עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C יש בפרק הראשון של הקורס תת-פרק הנקרא "מ - C ל - ++C" המדגים את המעבר ל - ++C.

פרט לשוני מינורי זה, ישנו שינוי נוסף בנושא של הקצאות דינאמיות (פרק 14), ולכן פרק זה הוקלט במיוחד גם עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C.

הקורס "מבוא למדעי המחשב בשפת C" מותאם מבחינת התוכן הנלמד לסטודנטים אשר לומדים קורסי מבוא לתכנות בשפת C ובשפת ++C.

ללומדי שפת ++C ההבדלים מבוארים ב - "קצת על הקורס".


בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C, ויכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.

הקורס "מבוא למדעי המחשב בשפת C" מותאם מבחינת התוכן הנלמד לסטודנטים אשר לומדים קורסי מבוא לתכנות בשפת C ובשפת ++C.

השפות C ו  ++C זהות פרט לפקודת הקלט (scanf בשפת C לעומת cin בשפת ++C)

ולפקודת הפלט (printf בשפת C לעומת cout בשפת ++C).

עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C יש בפרק הראשון של הקורס תת-פרק הנקרא "מ - C ל - ++C" המדגים את המעבר ל - ++C.

פרט לשוני מינורי זה, ישנו שינוי נוסף בנושא של הקצאות דינאמיות (פרק 14), ולכן פרק זה הוקלט במיוחד גם עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C.

תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אבני הבניין של שפת C

  זמן: 2:42 שעות
 • פרק 2 - אופרטורים, ביטויים לוגים ומשפטי תנאי

  זמן: 2:48 שעות
 • פרק 3 - לולאות
  מהי לולאה, לולאה שלא תתבצע ולולאה אינסופית, לולאת do-while, לולאת for, for לעומת while, הפקודה continue, הפקודה break

  זמן: 2:38 שעות
 • פרק 4 - ניתוח זמן ריצה

  זמן: 21 דקות
 • פרק 5 - מערכים

  זמן: 2:24 שעות
 • פרק 6 - מחרוזות

  זמן: 1:21 שעות
 • פרק 7 - פונקציות

  זמן: 2:39 שעות
 • פרק 8 - מצביעים

  זמן: 1:22 שעות
 • פרק 9 - אריתמטיקה של מצביעים

  זמן: 2:44 שעות
 • פרק 10 - רקורסיות

  זמן: 1:50 שעות
 • פרק 11 - מיונים וחיפושים

  זמן: 1:24 שעות
 • פרק 12 - מבנים

  זמן: 1:57 שעות
 • פרק 13 - הקצאות דינאמיות

  זמן: 1:37 שעות
 • פרק 14 - הקצאות דינאמיות ומבנים

  זמן: 1:35 שעות
 • פרק 15 - קבצים

  זמן: 1:44 שעות
 • פרק 16 - רשימות מקושרות

  זמן: 1:43 שעות