מבוא למדעי המחשב בשפת C
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
31 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C, ויכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.

הקורס "מבוא למדעי המחשב בשפת C" מותאם מבחינת התוכן הנלמד לסטודנטים אשר לומדים קורסי מבוא לתכנות בשפת C ובשפת ++C.

השפות C ו ++C זהות פרט לפקודת הקלט (scanf בשפת C לעומת cin בשפת ++C)

ולפקודת הפלט (printf בשפת C לעומת cout בשפת ++C).

עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C יש בפרק הראשון של הקורס תת-פרק הנקרא "מ - C ל - ++C" המדגים את המעבר ל - ++C.

פרט לשוני מינורי זה, ישנו שינוי נוסף בנושא של הקצאות דינאמיות (פרק 14), ולכן פרק זה הוקלט במיוחד גם עבור הסטודנטים אשר לומדים את הקורס בשפת ++C.

הקורס "מבוא למדעי המחשב בשפת C" מותאם מבחינת התוכן הנלמד לסטודנטים אשר לומדים קורסי מבוא לתכנות בשפת C ובשפת ++C.

ללומדי שפת ++C ההבדלים מבוארים ב - "קצת על הקורס".

תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אבני הבניין של שפת C

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אופרטורים, ביטויים לוגים ומשפטי תנאי

  זמן: 2:48 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - לולאות
  מהי לולאה, לולאה שלא תתבצע ולולאה אינסופית, לולאת do-while, לולאת for, for לעומת while, הפקודה continue, הפקודה break

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - ניתוח זמן ריצה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מערכים

  זמן: 2:24 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מחרוזות

  זמן: 1:21 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - פונקציות

  זמן: 2:39 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מצביעים

  זמן: 1:21 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אריתמטיקה של מצביעים

  זמן: 2:44 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רקורסיות

  זמן: 1:50 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מיונים וחיפושים

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מבנים

  זמן: 1:57 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הקצאות דינאמיות

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הקצאות דינאמיות ומבנים

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - קבצים

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - רשימות מקושרות

  זמן: 1:43 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק