צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 הצגת רכוש קבוע במאזן
  • תיאוריה 3 מדידה במועד ההכרה לראשונה
  • תיאוריה 4 הזהות החשבונאית
  • תיאוריה 5 פחת רכוש קבוע
  • תיאוריה 6 פחת קו ישר
  • תיאוריה 7 הוצאות פחת ופחת נצבר
  • תיאוריה 8 מכירת רכוש קבוע
  • תיאוריה 9 תחילת פרק התרגול
  • תיאוריה 10 סוגיות
  • תיאוריה 11 רכוש קבוע נדלן להשקעה מלאי
  • תיאוריה 12 שיטות פחת רכוש קבוע
  • תיאוריה 13 שינוי אומדן
  • תיאוריה 14 ערך גרט
  • שאלה מספר 1
  • שאלה מספר 2
  • שאלה מספר 3
  • שאלה מספר 6