צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 2 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 3 - עיקרון ההקבלה
  • תיאוריה 4 - הוצאות מראש
  • תיאוריה 5 - הוצאות לשלם
  • תיאוריה 6 - הכנסות מראש
  • תיאוריה 7 - הכנסות לקבל
  • תיאוריה 8 - סיכום
  • תיאוריה 9 - סיכום ביניים 1
  • תיאוריה 10 - הכנת דוחות כספיים התחלה
  • תיאוריה 11 - מיון פריטים במאזן
  • ניע תרגיל 1
  • ניע תרגיל 2
  • ניע תרגיל 3
  • ניע תרגיל 4
  • ניע תרגיל 5
  • ניע תרגיל 6
  • ניע תרגיל 7
  • ניע תרגיל 8
  • ניע תרגיל 9
  • ניע תרגיל 10
  • ניע תרגיל 11