צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - שבלונת תרגיל חברה כלולה
  • תיאוריה 3 - יום הרכישה
  • תיאוריה 4 - ייחוס תמורת הרכישה
  • תיאוריה 5 - שבלונת תרגיל יום הרכישה
  • תיאוריה 6 - חלק התרגול הראשון
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תיאוריה 7 - סיכום ביניים יום הרכישה
  • תיאוריה 8 - תנועה בחשבון השקעה
  • תיאוריה 9 - הפחתת הפרש מקורי
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6