צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הקדמה
  • תיאוריה 2 - תכולת דיווח כספי ביניים
  • תיאוריה 3 - תקופות שדורות הצגה לתקופות ביניים
  • תיאוריה 4 - ביאורים בדוחות לתקופת ביניים
  • תיאוריה 5 - גישות ביחס לדוחות ביניים