צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - אירוע חייב התאמה
  • תיאוריה 3 - אירוע אינו חייב התאמה
  • תיאוריה 4 - עסק חי
  • תיאוריה 5 - אירוע לאחר תקופת הדיווח
  • תיאוריה 6 - גילויים
  • תיאוריה 7 - פרק התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13