חשבונאות רשות ניירות ערך
מחיר הקורס: ₪299   ₪ 448.5
לרכישת הקורס
כולל:
17 שעות

הקורס באתר לא נותן מענה מלא לצרכי הבחינה! נא קראו בהרחבה את הערות המרצה לקורס.שלום לכולם,

אפתח את דבריי בכך שאציין באופן המפורש ביותר שהקורס במתכונתו הנוכחית לא נותן מענה מלא לכל החומר. לחומרים שכן באתר הוא נותן מענה מלא - אך קיימים חומרים נוספים שבשלב הנוכחי אין להם כאמור מענה! 

מחיר הקורס הופחת באופן משמעותי על רקע המענה החלקי. 

מציע לכל סטודנט לא להסתמך באופן בלעדי על הלימוד באמצעות האתר וכן לקחת בחשבון שהמענה הוא חלקי.

הנושאים החסרים בשלב זה הם:

1. הלוואות ואג"ח לרבות אג"ח להמרה

2. רווח למניה

3. מיסים על הכנסה.

4. דוחות מאוחדים.

תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש