צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מהו קבל
  • מהו קבל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • חיבור קבלים בטור ובמקביל
  • חיבור קבלים בטור ובמקביל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • רקע מתמטי - משוואות ופונקציות מעריכיות
  • רקע מתמטי - משוואות ופונקציות מעריכיות
 • הקבל במעגל החשמלי
  • הקבל במעגל החשמלי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13