צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • ניתוח מעגלים מרובי מקורות - הקדמה כללית
  • חלוקה טופולוגית של מעגל חשמלי
 • המרת מקורות
  • המרת מקורות - משפטים 1-4
  • המרת מקורות - משפטים 5-6
  • המרה בין מקור מתח מעשי למקור זרם מעשי
  • משפט ואשי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • שיטת מתחי צמתים
  • הגדרה וטכניקה יסודית
  • דיון ותכונות השיטה
  • כתיבה מטריציונית של משוואות המעגל
  • ניתוח מעגלים בשיטת סופר צומת
  • ניתוח מעגל עם מקור זרם בטור לנגד
  • שאלה 1 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 2 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 3 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 4
  • שאלה 5 - ניתוח מעגל עם סופר צומת סעיף א
  • שאלה 5 - ניתוח מעגל עם סופר צומת סעיף ב
  • שאלת 6 - פתרון לסעיף א' באמצעות מטריצות
  • שאלה 6 - פתרון לסעיף א' באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
 • נוסחת מילמן
  • נוסחת מילמן
  • ניתוח מעגל עם שימוש בצומת מנוון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 - ניתוח מעגל עם צומת מנוון סעיף א
  • שאלה 4 - ניתוח מעגל עם צומת מנוון סעיף ב
 • שיטת זרמי חוגים
  • הגדרה וטכניקה יסודית
  • ניסוח מערכת המשוואות ופתרון מעגל
  • פתרון שאלה עם 3 משוואות
  • כתיבת מטריציונית של משוואות המעגל
  • מעגל עם מקור זרם
  • ניתוח מעגלים באמצעות סופר חוג
  • שאלה 1 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 2 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 3 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 4 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 5 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 6 - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 7
  • שאלה 8 - ניתוח מעגל באמצעות סופר חוג
 • מאזן הספקים
  • הקדמה כללית למאזן הספקים
  • מאזן הספקים - חלק א
  • מאזן הספקים - חלק ב
  • מאזן הספקים במעגל עם מקור זרם - חלק א
  • מאזן הספקים במעגל עם מקור זרם - חלק ב
 • שיטת סופרפוזיציה
  • הדגמה בסיסית של שיטת סופרפוזציה
  • ניסוח עיקרון הסופרפוזיציה עבור המקרה הכללי ושלבי פתרון
  • מציאת מפל מתח באמצעות סופרפוזיציה ודגשים חשובים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • שקולי תבנין ונורטון
  • שקולי תבנין ונורטון
  • דוגמה מסכמת
  • העברת הספק מירבי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • ניתוח מעגלים עם מקורות תלויים
  • הגדרות וסוגים של מקורות אנרגיה תלויים
  • ניתוח מעגלים הכוללים מקורות אנרגיה תלויים
  • מציאת התנגדות שקולה במעגל עם מקורות אנרגיה תלויים
  • שאלה 1 - ניתוח יסודי
  • שאלה 2 - ניתוח עם זרמי חוגים סעיף א
  • שאלה 2 - ניתוח עם זרמי חוגים סעיפים ב-ג
  • שאלה 3 - ניתוח עם סופר חוג סעיף א
  • שאלה 3 - ניתוח עם סופר חוג סעיף ב
  • שאלה 4 - שיטת מתחי צמתים - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 5 - שיטת מתחי צמתים - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 6 - שיטת מתחי צמתים - פתרון באמצעות משוואות ישירות
  • שאלה 7 - מאזן הספקים עם מקורות תלויים
  • שאלה 8 - פתרון בשיטת סופרפוזיציה
  • שאלה 9 - פתרון בשיטת סופרפוזיציה
  • שאלה 10 - פתרון בשיטת סופרפוזיציה
  • שאלה 11 - מציאת התנגדות שקולה
  • שאלה 12 - מציאת התנגדות שקולה
  • שאלה 13 סעיף א - מציאת התנגדרות שקולה
  • שאלה 13 סעיפים ב-ג
  • שאלה 14 - מציאת התנגדות שקולה