צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא לחשמל
  • מבוא לחשמל
 • סוגי חומרים בטבע
  • סוגי חומרים בטבע
 • יחידות מדידה וחישובי שטחים ונפחים
  • יחידות מדידה וחישובי שטחים ונפחים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • זרם מתח והתנגדות
  • זרם מתח והתנגדות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • חוק אוהם
  • חוק אוהם
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • הספק ואנרגיה חשמליים
  • הספק ואנרגיה חשמליים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • המעגל החשמלי - סימונים ומוסכמות
  • המעגל החשמלי - סימונים ומוסכמות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10