צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חיבור נגדים בטור ובמקביל
  • חיבור נגדים בטור ובמקביל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • רכיבים שונים ומקורות מעשיים
  • רכיבים שונים במעגל החשמלי ומקורות מעשיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • מכשירי מדידה
  • מכשירי מדידה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9