צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • השדה המגנטי
  • השדה המגנטי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • כוח מגנטי אנרגיה מגנטית וכאמ מושרה
  • כוח מגנטי אנרגיה מגנטית וכאמ מושרה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • הסליל במעגל החשמלי
  • הסליל במעגל החשמלי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8