פתרון מבחני מהט תורת החשמל
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
22 שעות

בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן


תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - שנת 2020 מועד אביב א

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - שנת 2019 אביב מועד א

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שנת 2018 מועד אביב ב
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:28 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שנת 2018 אביב מועד א

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שנת 2017 מועד קיץ ב
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - שנת 2017 מועד קיץ א
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שנת 2016 מועד קיץ
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - שנת 2016 מועד חורף
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שנת 2015 מועד קיץ
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:50 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שנת 2014 מועד קיץ
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:36 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שנת 2012 מועד קיץ
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שנת 2012 מועד אביב
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שנת 2011 מועד אביב
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - שנת 2010 מועד קיץ
  בניהולו הפדגוגי של מר אבי יומטוביאן.

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק