צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מימושים חומרתיים ותזמונים
  • הפשטה חומרתית של מעגל ספרתי
  • הגדרת זמני השהייה
  • הגדרות זמנים נוספים ושימוש בדפי מידע
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • הפרעות וסיכונים במעגל ספרתי
  • הגדרת הפרעות לוגיות
  • תנאים ליצירת מעגל ללא הפרעות
  • היווצרות הפרעה סטטית במימוש SOP
  • מניעת סיכונים סטטיים באמצעות מפת קרנו ובאופן אלגברי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיפים א-ב
  • שאלה 8 סעיפים ג-ד