צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה כללית
  • הקדמה כללית למבנה הפרק
 • ייצוג מספרים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • אלגברה בוליאנית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • לוגיקה צירופית
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיפים ב-ג
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • מערכות סינכרוניות
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיפים א-ג
  • שאלה 2 סעיפים ד-ז
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • תזמונים במערכות סדרתיות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
 • מערכות אסינכרוניות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • אוגרים ומונים
  • שאלה 1
  • שאלה 1 - המשך