צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו
  • הכרות עם שיטת המפה
  • מפת קרנו של שלושה וארבעה משתנים
  • דוגמאות לשימוש במפת קרנו ומסקנות
  • גוררים ראשוניים של פונקציה
  • דוגמאות למציאת אימפליקנטים ראשוניים חיוניים ורגילים
  • מפת קרנו של חמישה משתנים
  • מעבר בין POS ל-SOP במפה
  • צירופים אדישים
  • מפת קרנו עם משתני מפה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב + העשרה
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 12 סעיף א
  • שאלה 12 סעיף ב
 • צמצומים באמצעות שיטת QM
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
 • מימושים בעזרת פונקציות NAND ו-NOR
  • מימוש דיאגרמות לוגיות עם שערי NAND
  • מימוש דיאגרמות לוגיות עם שערי NOR
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיפים א-ב
  • שאלה 3 סעיפים ג-ד
 • מימושים בעזרת פונקצית XOR
  • תכונות של פונקצית ה-XOR
  • פונקציה זוגית ואי-זוגית
  • הבחנה על פונקצית ה-XOR
  • פעולת XOR בין מינטרמים ופונקציות
  • מעבר מייצוג בינארי לקוד גריי והפוך
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיפים ב-ג
  • שאלה 8
  • שאלה 9