צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חזרה כללית על יחידות צירופיות
  • מערכי PLA ו-PAL
  • מערכי ROM ו-PROM
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיפים ב-ג
  • שאלה 10
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג