צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • ניתוח (אנליזה) של מכונת מצבים סינכרונית
  • מבוא כללי למערכות סדרתיות וסיווג שאלות
  • הגדרת משתנים ומשוואות של מערכת סינכרונית
  • טבלת מצבים וטבלת עירור של מערכת סינכרונית
  • דיאגרמת מצבים של מערכת סינכרונית
  • (Moore) ומודל מור (Mealy) מודל מילי
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיפים ב-ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • צמצום מצבים
  • מוטיבציה לצמצום מצבים והגדרת מצבים שקולים
  • אופן בדיקת שקילות בין מצבים
  • צמצום באמצעות טבלת גרירה
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ד
  • שאלה 2
 • אלגוריתם מור לצמצום מצבים
  • מבוא לשיטה והגדרת מצבים בני הפרדה
  • דוגמת המחשה של אלגוריתם Moore
  • סיכום שלבי האלגוריתם
  • דוגמא מסכמת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • תכנון (סינתזה) של מכונת מצבים סינכרונית
  • מבוא לתכנון מעגל סדרתי סינכרוני
  • תיאור מילולי של שאלת תכנון
  • סרטוט נכון של דיאגרמת מצבים
  • צמצום מצבים והתובנות שנובעות מיכולת צמצום
  • הקצאת משתנים וטבלת מצבים
  • כתיבת משוואות המעגל
  • מימוש מעגל לוגי ותובנות כלליות בתכנון מערכת
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 סעיפים א-ה
  • שאלה 6 סעיף ו - תובנות בתכנון של מערכת
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיפים א-ב
  • שאלה 8 סעיפים ג-ד
  • שאלה 8 סעיפים ה-ו
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 12 - תובנות על חיבור המשוואות ופעילות המעגל
 • מגבלות של מערכות עקיבה
  • מחזוריות של מערכת עקיבה
  • מחזוריות של מערכת עקיבה המשך
  • חישובים אינסופיים וסופיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • מערכות איטרטיביות
  • מערכות איטרטיביות
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ה
  • שאלה 1 סעיפים ו-ז
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיפים ג-ו