צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אנליזה של מערכות אסינכרוניות
  • מבוא כללי למערכות אסינכרוניות והגדרות יסודיות
  • מצבים יציבים ולא יציבים וכתיבה בטבלאות מעבר
  • מצב פעולה יסודי של מעגל אסינכרוני
  • דוגמא - כתיבת טבלת מעברים ממשוואות נתונות
  • טבלת זרימה - הגדרה ודוגמאות
  • מרוצים - חלק א
  • מרוצים - חלק ב
  • מרוצים - חלק ג
  • כתיבת נכונה של מרוצים ומעברים לא תקינים בטבלת זרימה
  • דיאגרמת מצבים - הגדרה וסרטוט נכון
  • מוטיבציה לצמצום מצבים והגדרת מצבים שקולים
  • אופן בדיקת שקילות בין מצבים
  • צמצום באמצעות טבלת גרירה
  • צמצום של טבלת זרימה וטבלת מעברים
  • הגדרות תהליך המיזוג וגרף מיזוג
  • שיטה נוספת לצמצום באמצעות מצבים תואמים
  • סיכונים בתפוקה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיפים א-ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיפים א-ג
  • שאלה 5 סעיפים ד-ה
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיפים ג-ה
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 8 סעיף ד
  • שאלה 8 סעיף ה
  • שאלה 8 סעיף ו
 • הקצאת משתנים
  • המשמעות של הקצאת משתנים נכונה
  • דוגמא יסודית להקצאת משתנים
  • דוגמא כללית להקצאה נכונה של משתנים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיף ג
 • תכנון של מערכת אסינרכונית
  • שלבים בתכנון מערכת אסינכרונית
  • דוגמא - סרטוט נכון של דיאגרמת מצבים
  • דוגמא - המשך סעיפי התכנון ומימוש ישיר
  • דוגמא - מימושים באמצעות רכיבי זכרון
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיפים ב-ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 2