צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא למערכות עקיבה
  • מבוא למערכות עקיבה
  • משוואות כלליות של מעגלים סדרתיים
  • מעגלים סינכרוניים ואסינכרוניים
 • יחידות זכרון
  • מבוא ליחידות זכרון לוגיות
  • יחידת זכרון - Latch
  • מימושים נוספים של Latch-ים
  • דלגלגים מסוג Latch ו-Flip Flop
  • דלגלג D Flip-Flop
  • דלגלג JK Flip Flop
  • דלגלג T Flip Flop
  • דלגלג מסוג SR-FF כמקרה מנוון של JK-FF
  • כניסות ישירות בדלגלגים
  • טבלאות עירעור של דלגלגים
  • סיכום כללי ושלבי פתרון של שאלה - חלק א
  • סיכום כללי ושלבי פתרון של שאלה - חלק ב
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיפים ג-ד
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • שיקולי תזמון במערכות ספרתיות
  • זמני השהיה וזמני כניסה לרכיבי זכרון
  • משטרי תזמון
  • אילוצים על מחזורי שעון וזמן החזקה של רכיבי זיכרון
  • מחזור שעון לא סימטרי
  • דוגמא מסכמת לחישובי זמנים
  • שאלה 1
  • שאלה 2