צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אוגרים (Registers)
  • המבנה הבסיסי של אוגר מקבילי
  • מבנה כללי של יחידות זיכרון והגדרות
  • קריאה וכתיבה מיחידת זיכרון
  • אוגר הזזה
  • דוגמאות לשימוש באוגר הזזה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מונים (Counters)
  • מבוא כללי למונים
  • המבנה הבסיסי של מונה אדווה
  • מונה אדווה הסופר מעלה ומטה
  • מונה אדווה עם ספירה לפי מודולו מבוקש
  • אתחול של מונה אדווה
  • המבנה הכללי של מונה סינכרוני
  • תכנון ומימוש של מונה עשרוני סינכרוני
  • אתחול של מונה סינכרוני
  • מונים סינכרוניים עם מצבים שאינם בשימוש
  • מונה טבעת סטנדרטי
  • מונה ג'ונסון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6