מבוא להנדסת חשמל
מחיר הקורס: ₪249   ₪ 373.5
לרכישת הקורס
כולל:
76 שעות

קורס "מבוא להנדסת חשמל", או בשמו הנוסף: "מעגלים חשמליים", מתאים לכל תלמידי הנדסה ומדעים מדוייקים באשר הם. הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומסתמך על ידע מפיזיקה חשמל וכן כולל פתרון משוואות דיפרנציאליות, התמרות לפלס ופתרון ונושאים מאלגברה ליניארית. 


תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חזרה כללית ומושגים יסודיים בחשמל ומגנטיות
  כוח משיכה, מבנה האטום, הכוח החשמלי, חוק קולון, שדה חשמלי, חוג גאוס, צפיפות מטען, אנרגיה חשמלית ועבודה חשמלית, פוטנציאל חשמלי, מתח חשמלי, חומרים דיאלקטריים ומקדם הפארמביליות, קיבול, אנרגיה חשמלית בקבל, זרם חשמלי, צפיפות זרם חשמלי, חוק אמפר, חומר פאראמגנטי, חומר פרומגנטי וחומר דיאמגנטי, מקדם הפארמביליות, עוצמת השדה המגנטי, צפיפות שטף מגנטי, כוח לורנץ, אנרגיה מגנטית, השראות עצמית, השראות של סליל, אנרגיה של סליל, חוק פאראדיי

  זמן: 2:50 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 2 - מבוא לאותות ומערכות ליניאריות
  מהו אות, סוגי אותות, אות DC ואות AC, אות מדרגה, אות הלם (דלתא) ואות רמפה, הזזות של אותות, מהי מערכת, מערכות LTI, תכונות של מערכות, תגובה להלם, משפט הקונבולוציה.

  זמן: 3:03 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - יסודות המעגל החשמלי
  מעגל מקובץ, אות זרם ואות מתח, כיווני ייחוס בסימונים, סוגי חיבורים של אלמנטים - טורי ומקבילי, חוק אוהם, הנגד כרכיב חשמלי, התנגדות ומוליכות, רכיבים ריאקטיביים קבל וסליל, רכיבים ליניאריים ולא ליניאריים, רכיבים התלויים בזמן ובלתי תלויים בזמן, קשר בין מתח וזרם בקבל ובסליל, הספקים של רכיבים פאסיביים ואנרגיה, מקורות אנרגיה אידיאליים ומעשיים, בלתי תלויים ותלויים, חוקי קירכהוף, הספק ונצילות.

  זמן: 2:51 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - שיטות יסודיות בניתוח מעגלים
  חיבור נגדים בטור ובמקביל, מחלק מתח, מחלק זרם, המרת כוכב-משולש (המרת פאי-טי), גשר ויטסטון.

  זמן: 6:22 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - משפטי הרשת
  המרת מקורות, מתחי צמתים, נוסחת מילמן, זרמי חוגים, מאזן הספקים, סופרפוזיציה, שקול תבנין ונורטון.

  זמן: 11:43 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - מבוא לרכיבים ריאקטיביים במעגל החשמלי
  הקבל, חיבור קבלים בטור ובמקביל, טעינה ופריקה של קבל, רציפות המתח על פני קבל, שיקולי הספק ואנרגיה בקבל. הסליל, חיבור סלילים בטור ובמקביל, טעינה ופריקה של סליל, רציפות זרם בסליל, שיקולי הספק ואנרגיה בסליל. משוואת הדפקים.

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - מעגלים מסדר ראשון
  מד"ר מסדר ראשון הומוגנית ולא הומוגנית. פתרונות ZIR ו-ZSR. ליניאריות פתרונות ZSR. מעגלים מסדר ראשון.

  זמן: 4:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 8 - מעגלים מסדר שני
  מד"ר מסדר שני הומוגנית ולא הומוגנית. ריסון יתר, ריסון קריטי, תת ריסון. איזון הלמים במד"ר מסדר שני, פתרונות ZIR ו-ZSR. ליניאריות פתרונות ZSR. מעגלי RLC טורי ומקבילי, כתיבה של משוואות למעגלים שונים, ניתוח ופתרון. גורם האיכות.

  זמן: 5:45 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - מעגלי זרם חילופין ומעגלי תהודה
  הגדרת מעגל זרם חילופין, ייצוג פאזורי של אות ותכונות הפאזורים, עכבה (אימפדנס) ומתירות (אדמיטנס), ניתוח מעגלי AC עם משפטי הרשת, הספק רגעי הספק ממוצע והספק מרוכב, משולש הספקים, ערך יעיל (RMS) של אות, גורם ההספק, אנרגיות במעגלי AC, מעגלי תהודה טוריים ומקביליים, הגדרות שונות של תהודה, גורם הטיב (Q-factor), פונקצית תמסורת של מעגל תהודה.

  זמן: 6:51 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 10 - פונקציות תמסורת, סרטוטי בודה והתמרות לפלס
  פרק זה עוסק בניתוח פונקציות התמסורת של מעגלים שונים, כיצד לתאר אותם באמצעות סרטוטי בודה וכיצד לנתח מעגלים באמצעות התמרת לפלס

  זמן: 9:15 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 11 - מגברי שרת
  הפרק עוסק במגברי שרת, הגדרות וסימון, תחומי פעולה, כללים בניתוח מעגלים עם מגברי שרת, מעגלים נפוצים עם מגברי שרת, כניסת אותות שונים למגברי שרת וביצוע פעולות מתמטיות, מיכשור רפואי, מגבר שרת אידיאלי, תגובת התדר של מגברי שרת וניתוח במישור התדר של מעגלי הגבר שונים

  זמן: 9:19 שעות   מחיר: ₪129
 • פרק 12 - מעגלים מצומדים מגנטית ושנאים
  סלילים מצומדים, השראות עצמית והשראות הדדית, אנרגיה של סלילים מצומדים, השנאי האידיאלי, שיקוף רכיבים, תיאום עכבות, ניתוח מעגלים

  זמן: 4:26 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 13 - רשתות זוגיים (Two port networks)
  מודל זוגיים, מטריצת עכבות, מטריצת מוליכויות, מודל היברידי (H matrix, Hybrid Model), מודל היברידי הפוך (G matrix, Inverse Hibrid Model), מטריצת מעבר ABCD ופרמטרי תמסורת (C-parameters), מטריצות A ו-B, המרות בין מודלים שונים.

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 14 - רשתות תלת פאזיות
  רשתות תלת פאזיות מאוזנות. עומס תלת פאזי. תצורת כוכב ותצורת משולש. הספקים ברשת תלת פאזית.

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪49