יסודות התקני מוליכים למחצה (מל"מ)
מחיר הקורס: ₪179   ₪ 268.5
לרכישת הקורס
כולל:
27 שעות

תלמידים יקרים! 

קורס זה הינו בבנייה ויושלם במהלך הסמסטר.

עמכם הסליחה על המענה החלקי הזמני.

בברכה,

צוות האתר גול. 


תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אלקטרונים וחורים במוליכים למחצה
  מבוא כללי לקורס, מודל האטום של בוהר, המבנה הגבישי של סיליקון (Si) ומישורי חיתוך, רמות אנרגיה באטום, קשר קוולנטי (Covalent bond), זיהום (doping) ע"י תורמים (Donors) ואקספטורים (Acceptors), מסה אפקטיבית, שכבות אנרגיה, אלקטרונים בשכבת ההולכה (Conduction band) וחורים בשכבת הערכיות (Valence band), סיווג חומרים למוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה, צפיפות מצבי אנרגיה, פונקצית פרמי (Fermi Function), קירוב בולצמן ושווי משקל תרמי (Thermal Equilibrium), ריכוז נושאי מטען חיוביים ושליליים, צפיפות מטען אינטרינסית (Intrinsic carrier concentration), נושאי מטען הרוב ונושאי מטען המיעוט (Majority/Minority carriers)

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 2 - תנועה של אלקטרונים וחורים
  מהירות סחיפה (Drift velocity), מוביליות של אלקטרונים וחורים (Mobility) וגרף המוביליות, מוליכות חשמלית והתנגדות חשמלית אורכית, צפיפות זרם סחיפה וצפיפות זרם דיפוזיה (Diffusion Current), יחסי איינשטיין.

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 3 - צומת PN
  מבנה צומת PN, קירוב המחסור (Depletion Approximation), צומת מדרגה, חד-צדדי, ליניארי (Step Junction, One-Sided Junction, Linear Junction), פוטנציאל מובנה, משוואת פואסון וצפיפות מטען חשמלי, רוחבי אזור המחסור, צומת PN בממתח קדמי ואחורי (Forward Biased, Reversed Biased)

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 4 - הדיודה כהתקן
  משוואת הדיודה, אורך הדיפוזיה,

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - דיודות
  התקנים לא ליניאריים, צומת PN והדיודה האידיאלית, דיודה לא אידיאלית ו-3 מודלים של דיודה, דיודה מעשית, נקודת עבודה של דיודה ב-DC וב-AC, דיודת זנר, ניתוח מעגלים לוגים עם דיודות.

  זמן: 6:41 שעות   מחיר: ₪129
 • פרק 6 - הטרנזיסטור הביפולרי (BJT - Bipolar Junction Transistor)
  טרנזיסטור NPN, טרנזיסטור PNP, מצבי פעולה של טרנזיסטור, אופיין של טרנזיסטור, תצורות חיבור של טרנזיסטור CE, CB, CC. צמד דרלינגטון. נקודת עבודה של טרנזיסטור, מודל אות גדול ומודל אות קטן, מטריצה היברידית, פרמטרי H של טרנזיסטור במודל אות קטן. מודל פאי (Hybrid-Pi Model), ניתוח אות קטן.

  זמן: 8:43 שעות   מחיר: ₪129
 • פרק 7 - קבל MOS

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪39