צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אלגברה בוליאנית
  • הקדמה - מהו מבנה אלגברי
  • הקדמה - לוגיקה בינארית ואלגברת מיתוג
  • האלגברה הבוליאנית
  • משפטים של האלגברה הבוליאנית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיפים א-ג
  • שאלה 3 סעיפים ד-ה
  • שאלה 3 סעיף ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 5
 • פונקציות בוליאניות
  • פונקציות בוליאניות
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיפים א-ג
  • שאלה 2 סעיפים ד-ה
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • צורות קנוניות וסטנדרטיות של פונקציות בוליאניות
  • צורות קנוניות וסטנדרטיות של פונקציות בוליאניות
  • כתיבה ומימוש של פונקציות בצורה סטנדרטית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 4 סעיף ה
  • שאלה 5
  • שאלה 6 סעיפים א-ב
  • שאלה 6 סעיפים ג-ד
 • פונקציות בוליאניות נוספות
  • פונקציות בוליאניות נוספות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיפים ב-ד
  • שאלה 5