צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקציות - פתיחה
  • מהי פונקציה ומוטיבציה
  • הגדרת חתימת הפונקציה
  • מימוש הפונקציה
  • מחסנית קריאות
  • סדר פעולות
  • כיצד נראה הזכרון
  • הפרדה בין הצהרה למימוש
  • Top-Down Programming
  • דוגמה - ציור משולש
  • דוגמה 0 חישוב מרחק בין שתי נקודות
  • פונקציות ספריה
  • איך לא כותבים פונקציה
  • Parameters transfering by ref - נושא שרלוונטי ב- C++ בלבד
  • העברת מערך לפונקציה
  • העברת מטריצה לפונקציה
  • יצירת מספרים אקראיים
  • Math Library
  • תהליך הקומפילציה והלינקר
  • סוגי משתנים
  • סיכום
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4