צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא למצביעים
  • and operator
  • הדפסת משתנים בפורמט שונה
  • * operator
  • אתחול מצביע
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • by pointer transfer
  • החזרת יותר מערך יחיד מפונקציה
  • by pointer restart
  • פונקציה המחזירה מצביע
  • null pointer
  • const pointer
  • const application
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2