צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהו מיון
  • מיון בועות
  • selection sort
  • insertion sort
  • חיפוש בינארי
  • מימוש רקורסיבי
  • מיזוג מערכים ממוינים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3