צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • הגדרת מבנה
  • אתחול מבנה
  • השמת מבנים
  • העברת מבנה לפונקציה
  • מבנים ומצביעים
  • אופרטורי יחס בין מבנים
  • מבנה בתוך מבנה
  • מערך מבנים
  • גודל מבנה בזכרון
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2