צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • מהי לולאה?
  • דוגמא 1: חישוב ממוצע מספרים
  • דוגמא 2: חישוב עצרת
  • דוגמא 3: סכום ספרותיו של מספר
  • לולאה שלא תתבצע ולולאה אינסופית
  • לולאת do-while
  • לולאת for
  • for לעומת while
  • הפקודה continue
  • הפקודה break
  • תרגיל 1: הוספת ספרות למספר מימין (יצירת מספר הפוך)
  • תרגיל 2: הוספת ספרות משמאל למספר
  • תרגיל 3: המרה ממספר עשרוני למספר בינארי
  • לולאות מקוננות: ציור ריבוע ומלבן
  • לולאות מקוננות: ציור משולשים
  • לולאות בתפריט
  • תרגיל 4: ציור טרפז
  • תרגיל 5: ציור שטיח