צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הקשר בין מערך וכתובת
  • פעולות אריתמטיות על כתובות
  • סדר פעולות
  • פוינטר מטייל
  • הפעלת האופרטור ++על שם המערך
  • הפונקציה strchr
  • הפונקציה strstr
  • העברת כתובת ההתחלה
  • העברה לפונקציה גדול המערך
  • מימוש הפונקציה strlen
  • מימוש הפונקציה strcpy
  • מימוש הפונקציה strcmp
  • מימוש הפונקציה strcat
  • החזרת מערך מפונקציה
  • אריתמטיקה של מטריצות
  • מערך של כתובות
  • static storage למחרוזות
  • מערכים מצביעים למחרוזות
  • פונקציה המשנה מצביע
  • הפונקציה strtok
  • הפונקציה memcpy
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3