צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • בסיסים - חלק א
  • בסיסים - חלק ב
  • כתיבת תוכנית ראשונה
  • טיפוסי משתנים
  • היכרות עם סביבת העבודה
  • יצוג תווים
  • הדפסה וקליטה של משתנים מטיפוסים שונים
  • שימושים בקבועים
  • buffer
  • from C to C++
  • תרגיל 1 - הדפסת מספר עשרוני כשלם
  • תרגיל 2 - הדפסת מספר האותיות באנגלית
  • תרגיל 3 - קופת הכרטיסים
  • תרגיל 4 - מחיר נסיעה במונית
  • תרגיל 5 - זמן ביצוע תריאטלון
  • תרגיל 6 - חישוב מחיר מוצר ואריזתו