צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - חשבונאות פיננסית
  • תיאוריה 2 - מלאי ועלות המכר
  • תיאוריה 3 - סוגי עלויות
  • תיאוריה 4 - ייצור עד מכירה
  • תיאוריה 5 - מעגל מלאי
  • תיאוריה 6 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 7 - ספיגה ותרומה
  • תיאוריה 8 - מלאי ורווח
  • תיאוריה 9 - דוגמא א
  • תיאוריה 9 - דוגמא ב
  • תיאוריה 10 - סוגיות
  • תיאוריה 11 - כללי החשבונאות
  • תיאוריה 12 - רק קבועות בייצור
  • תיאוריה 13 - למה ספיגה ותרומה
  • תיאוריה 14 - למה שתי שיטות
  • תיאוריה 15 - אין הבדלים
  • תיאוריה 16 - מי צודק ובעיה
  • תיאוריה 17 - פרק התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14