צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • עקומת ההיצע
  • עקומת ההיצע 2
  • עקומת הביקוש
  • שיווי משקל
  • עודפי היצע וביקוש
  • היצע וביקוש מצרפיים
  • שינויים בשיווי משקל
  • שינויים בשיווי משקל 2
  • תזוזה משולבת
  • שינוי בחלק מהשוק 1
  • שינוי בחלק מהשוק 2
  • שינוי בחלק מהשוק 3
  • גמישות הביקוש 1
  • גמישות הביקוש 2
  • גמישות הביקוש 3
  • גמישות הביקוש 4
  • גמישות הביקוש 5
  • רווחה במשק 1
  • רווחה במשק 2
  • רווחה במשק 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 42
  • שאלה 51
  • שאלה 52