צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 חשבונאות א
  • שאלה 1 חשבונאות ב
  • שאלה 2 חשבונאות א
  • שאלה 2 חשבונאות ב
  • שאלה 2 חשבונאות ג
  • שאלה 2 חשבונאות ד
  • שאלה 2 חשבונאות ב חלק א
  • שאלה 2 חשבונאות ב חלק ב
  • שאלה 4 חשבונאות א
  • 2013 אביב שאלה מספר 4 חשבונאות ב
  • שאלה 5
  • שאלה 6