צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7