צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • עקומת התמורה - חלק 1
  • עקומת התמורה - חלק 2
  • עקומה ליניארית
  • עקומה ליניארית
  • עקומה ליניארית
  • עקומה רגילה - קמורה
  • עקומה רגילה - קמורה
  • הערות כלליות
  • מספר גורמי ייצור
  • בניית עקומה
  • בניית עקומה
  • עקומת התמורה בטבלה
  • שאלות "או" דוגמה 1
  • שאלות "או" דוגמה 2
  • שאלות "או" דוגמה 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12