צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • משק פתוח - הסבר כללי
  • משק פתוח - דוגמה מספרית
  • ייצוא - תזוזת היצע
  • ייצוא - תזוזת ביקוש
  • ייצוא - תזוזת המחיר העולמי
  • ייבוא - תוזות היצע וביקוש
  • ייבוא - תזוזת המחיר העולמי
  • עידוד הייצוא - סובסידיה ליצרן
  • עידוד הייצוא - מס קניה על הצרכן
  • עידוד הייצוא - פרמיה - סובסידיה לייצוא
  • העדפות היצרנים והצרכנים 1
  • הקטנת הייבוא - סובסידיה ליצרן
  • הקטנת הייבוא - מס קניה על הצרכן
  • הקטנת הייבוא - הטלת מכס
  • העדפות היצרנים והצרכנים 2
  • מכסות ייבוא
  • ייבוא - השפעת הוצאות הובלה
  • ייצוא - השפעת הוצאות הובלה
  • משק פתוח - השפעת שער החליפין
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
  • ספר התרגילים - שאלה 14
  • ספר התרגילים - שאלה 15
  • ספר התרגילים - שאלה 16
  • ספר התרגילים - שאלה 17
  • ספר התרגילים - שאלה 18
  • ספר התרגילים - שאלה 19
  • ספר התרגילים - שאלה 20
  • ספר התרגילים - שאלה 21
  • ספר התרגילים - שאלה 22
  • ספר התרגילים - שאלה 23
  • ספר התרגילים - שאלה 24
  • ספר התרגילים - שאלה 25
  • ספר התרגילים - שאלה 26
  • ספר התרגילים - שאלה 27
  • ספר התרגילים - שאלה 28
  • ספר התרגילים - שאלה 29
  • ספר התרגילים - שאלה 30
  • ספר התרגילים - שאלה 31
  • ספר התרגילים - שאלה 32
  • ספר התרגילים - שאלה 33
  • ספר התרגילים - שאלה 34
  • ספר התרגילים - שאלה 35
  • ספר התרגילים - שאלה 36