צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • יחסים פיננסיים תיאוריה
  • שאלה מספר 1
  • שאלה מספר 2
  • שאלה מספר 3
  • תיאוריה 2 חישוב ימים