צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - מה נלמד בקורס ובבחינה
  • תיאוריה 2 - מה זה חשבונאות
  • תיאוריה 33 - כללי הדקדוק בחשבונאות
  • תיאוריה 4 - המאזן
  • תיאוריה 5 - דוח רווח והפסד
  • תיאוריה 6 -הקשר בין הדוחות
  • תיאוריה 8 ההון העצמי מהט
  • תיאוריה 9 פרק התרגול מהט
  • שאלה מספר 1 זהות חשבונאית מהט
  • שאלה מספר 2 זהות חשבונאית מהט
  • שאלה מספר 3 זהות חשבונאית מהט