צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סובסידיה ליחידה
  • דוגמה לסובסידיה ליחידה
  • מס ליחידה
  • דוגמה למס ליחידה
  • דוגמה מלאה
  • חלוקת נטל המס והטבת הסובסידיה
  • חלוקת המס והסובסידיה 2
  • חלוקת המס והסובסידיה 3
  • דוגמה לחלוקה 1
  • דוגמה לחלוקה 2
  • סובסידיה או מס לחלק מהשוק
  • דוגמה לסובסידיה חלקית
  • מחיר מינימום עם קניית עודפים
  • מחיר מינימום עם סובסידיה
  • מחיר מינימום עם מכסות ייצור
  • העדפות היצרנים והצרכנים
  • העדפות היצרנים והצרכנים 2
  • השפעת הגמישויות על הוצאות הממשלה 1
  • השפעת הגמישויות על הוצאות הממשלה 2
  • מחיר מקסימום עם מכירת עודפים
  • מחיר מקסימום עם סובסידיה
  • ההשפעה של סובסידיה על הרווחה במשק
  • ההשפעה של מס על הרווחה במשק
  • מחיר מקסימום עם קיצוב
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
  • ספר התרגילים - שאלה 14
  • ספר התרגילים - שאלה 15
  • ספר התרגילים - שאלה 16
  • ספר התרגילים - שאלה 17
  • ספר התרגילים - שאלה 18
  • ספר התרגילים - שאלה 19
  • ספר התרגילים - שאלה 20
  • ספר התרגילים - שאלה 21
  • ספר התרגילים - שאלה 22
  • ספר התרגילים - שאלה 23
  • ספר התרגילים - שאלה 24
  • ספר התרגילים - שאלה 25
  • ספר התרגילים - שאלה 26
  • ספר התרגילים - שאלה 27
  • ספר התרגילים - שאלה 28
  • ספר התרגילים - שאלה 29
  • ספר התרגילים - שאלה 30
  • ספר התרגילים - שאלה 31
  • ספר התרגילים - שאלה 32
  • ספר התרגילים - שאלה 33
  • ספר התרגילים - שאלה 34
  • ספר התרגילים - שאלה 35
  • ספר התרגילים - שאלה 36
  • ספר התרגילים - שאלה 37
  • ספר התרגילים - שאלה 38
  • ספר התרגילים - שאלה 39
  • ספר התרגילים - שאלה 40
  • ספר התרגילים - שאלה 41
  • ספר התרגילים - שאלה 42
  • ספר התרגילים - שאלה 43
  • ספר התרגילים - שאלה 44
  • ספר התרגילים - שאלה 45