צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 מאזן הבוחן
  • תיאוריה 3 הגדרות
  • תיאוריה 4 חריגים
  • תיאוריה 5 שלבי הכנת מאזן בוחן
  • תיאוריה 6 חובה שווה לזכות
  • תיאוריה 7 המשך דוגמא
  • תיאוריה 8 עץ החלטות
  • תיאוריה 9 דוגמא נוספת
  • תיאוריה 10 סעיפים נוספים לשים בין שאלה 1 לשאלה 2
  • שאלה 1 מאזן בוחן
  • שאלה 2 מאזן בוחן
  • שאלה 3 מאזן הבוחן