מבוא לסטטיסטיקה ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
21 שעות

שימו לב  בקורס יש דגש גם על הצד המעשי וגם התיאורטי לעומת המבחנים שלהם שיותר בוחנים על הצד התיאורטי.


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש