מיקרו כלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
14 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציות ייצור בטבלה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הוצאות יצרן
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - פונקציית הביקוש - הסבר מפורט כולל שינויים וגמישויות

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 1:58 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התערבות ממשלה

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - משק פתוח

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - התחלקות הכנסות במשק

  זמן: 1:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק