לומדים כלכלה וחשבונאות ?

קורסי היסוד בכלכלה מופיעים תחת החוג כלכלה וניהול, ושאר קורסי חשבונאות
מופיעים תחת כלכלה וחשבונאות.