צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הקצאה יעילה - חלק א
  • הקצאה יעילה עם מספר שדות
  • תפוקה שולית של שדה
  • רשות מתכננת ותחרות משוכללת
  • גורמי הייצור והתפוקה השולית
  • הקצאה לפי ערך תפוקה שולית
  • קביעת מספר פועלים
  • קביעת מספר פועלים
  • תפוקה שולית לעלות שולית
  • ספר התרגילים שאלה 1
  • ספר התרגילים שאלה 2
  • ספר התרגילים שאלה 3
  • ספר התרגילים שאלה 4
  • ספר התרגילים שאלה 5
  • ספר התרגילים שאלה 6
  • ספר התרגילים שאלה 7
  • ספר התרגילים שאלה 8
  • ספר התרגילים שאלה 9
  • ספר התרגילים שאלה 10
  • ספר התרגילים שאלה 11
  • ספר התרגילים שאלה 12
  • ספר התרגילים שאלה 13
  • ספר התרגילים שאלה 14
  • ספר התרגילים שאלה 15
  • ספר התרגילים שאלה 16
  • ספר התרגילים שאלה 17
  • ספר התרגילים שאלה 18
  • ספר התרגילים שאלה 19
  • ספר התרגילים שאלה 20
  • ספר התרגילים שאלה 21
  • ספר התרגילים שאלה 22
  • ספר התרגילים שאלה 23