מבוא לסטטיסטיקה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
12 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש