למוסד זה הסדר עם אתר GOOL!
לפרטים נוספים נדרש לפנות לאגודת הסטודנטים.
2 חזור לרשימת החוגים
קורסי סטטיסטיקה ו/או ההסתברות